BENEFIT XL

BENEFIT XL
гаражна секционна врата
Дебелина на панела 40 мм
Максимални размери 3000 х 2500 *
Гарантирани цикли 15000
Цветове и панели виж приложената галерия

* при височина 2250 мм, ширината до 3500 мм

Виж брошурата
Необходими условия за правилен монтаж на секционна врата
 • Измерете широчината (L) на отвора в три точнки: долу, в средата и горе. Зависвайте си най-голямата широчина.
 • Измервате височината (H) на отвора в три точки: ляво, дясно и средата. Записвате си най-голямата височина.
 • Измервате широчината на най-дясната колона (Ld) (разстоянието от светлия отвор до първото препятствие от дясната страна) в три точки: долу, горе и в средата. Записвайте си най-малаката стойност.
 • Измервате широчината на лявата колона (Ls) (разстоянието от светлия отвор до първото препятствие от лявата страна) в три точки: долу, горе и в средата. Записвате си най-малката стойност.
 • Измерва се височината на трегера (Hgr) – това е разстоянието от светлия отвор до тавана или до първотот препятствие. Измерването се извършва в три точки: ляво, дясно и в средата. Записвайте си най-малкта стойност.
 • Измервате, по тавана, дълбочината (AD) от трегера до първотот препятствие ( то може да бъде друг трегер или стената в дъното на гаража ). Измерването се извършва в три точки: ляво, дясно и в средата. Записвате си най-малката стойност.
 • Измервате диагоналите по тавана.
 • Ще се вдига ли нивото на пода? - Ако да, ще трябва да се намали от височината на врата с необходимото разстояние за повдигане.
 • Ще има ли допълнителна изолация, която ще намали светлия отвор? - Ако да, ще намали от височината и широчината на врата с необходимото отстояние.
 • Има ли покрив? - Ако не, е препоръчително да се изчака с монтажа, тъй като едни евентуални последвали лоши метеорологични условия биха могли да увредят продукта.
 • Има ли препятствия по тавана в зоната на монтаж на секционната врата? - Ако да, трябва да бъдат избегнати.
 • Има ли предмети в зоната на затваряне на секционната врата? - Ако да, трябва да бъдат отстранени
 • На какво разстояние е тавана (най-близката точка за укрепване) на хоризонталните водачи? Ако разтоянието е повече от 1 метър ще трябва да удвоите бройката на укрепващи елементи, както и дебелината им.
 • Завършени ли са финалните покрития на колони и стени, по които вървят водачите на секционната врата. - Ако не, препоръчително е да бъдат завършени, тъй като при последвали дейстия на нанасяне на замазка, шпакловка, боя и т.н. е възможно да се замърсят и напрашат движещите части по секционната врата и това да наруши работата и значително да увеличи шума, както и цялостното представяне на продукта.