Метална ролетна врата

МЕТАЛНА
гаражна ролетна врата
Дебелина на ламела 0,5 мм
Максимални размери 6000 х 6000
Гарантирани цикли 5000
Цветове по RAL или дървесна имитация