Водоотвеждането

Много важен детайл, за съжаление пропускан от някои производители, е наличието на водоотводни канали.

Тяхното присъствие е задължително във всяка една дограма, тъй като е нормално върху всеки прозорец да попада вода, но е важно тя да бъде отведена по желания от нас начин извън помещението. За пътищата, които тя би трябвало да премине, също може да се информирате от каталога. Това със сигурност би спестило много поражения във вашия дом.