Изметване на дограмата

Защо се изметва дограмата? Армирана ли е?

Профилите се доставят на 6м дължина и трябва да се съхраняват на сухо и при константна температура, така че механичната повреда не се допуска. Разкрояването на дограмата става напълно механизирано и допустимите толерантности са в рамките на милиметър. За да се постигне предписаната статика на дограмата и да се избегнат линеините разширения, PVC профилите биват пълнени с поцинковани арматурни профили.

Арматурата често се икономисва и тогава се получава така нар. "изметване" на дограмата. Все по-често идват клиенти, които вече са си поръчали някъде дограма и след само няколко месеца тя тотално се е разкривила. В този случай не може да се направи нищо.

Когато Ви доставят дограмата, обърнете внимание какво е теглото на прозореца или вратата. При стандартен прозорец 140/140 см едва ли ще се справите сам с вдигането му. Това е най-лесният тест.